38 Gedetailleerde kosten zijn niet of nauwelijks bekend. Deze zijn sterk afhankelijk van de gekozen dimensies. Het is daarom niet eenvoudig om de prijs van een installatie op te splitsen in kosten voor de omzetter en kosten voor het elektrolyt, terwijl dit van groot belang is voor de haalbaarheid van redox flow-systemen. Toch is een poging gedaan dit te doen, omdat dit van belang is voor het bepalen van de kosten voor het concept van de “Fotonenboer”. Deze kostenschattingen zijn gebruikt voor de kostenschatting van het grote redox flow-systeem. Voor de kosten van het kleinschalige systeem in de auto is (vereenvoudigd) aangenomen dat het redox flow-systeem met de elektromotor meerkosten heeft van €10.000 euro in 2010 en €5.000 euro in 2025. Uitgaand van een levensduur van 200.000 km, komt dit overeen met ongeveer 0,03€/km in 2025. c. Kosten van het elektrolyt Voor het opschalen van het systeem zijn de kosten van het elektrolyt van groot belang. Dit geldt ook voor het concept van de “Fotonenboer”. Er is immers meer elektrolyt nodig dan in een standaardsituatie, omdat de auto’s elektrolyt meenemen als ze rondrijden en er ondertussen ander elektrolyt opnieuw moet worden geladen. ZnBr heeft de laagste elektrolytkosten (20 €/kWh opslagcapaciteit) en lijkt daardoor aantrekkelijk voor grootschalige toepassingen. echter, V/V-systemen (~ 50 €/kWh opslagcapaciteit) kunnen eenvoudiger worden opgeschaald, en voor vanadium wordt een prijsdaling verwacht. In combinatie met het veel grotere aantal cycli is V/V toch vaak aantrekkelijker. Daarom is uitgegaan van een V/V-systeem. Naast de kosten per kWh opslagcapaciteit is het de vraag hoeveel elektrolyt er extra nodig is, als voorraad, omdat niet iedereen een vast “tankschema” heeft. Hiervoor zal – naast de hoeveelheid elektrolyt die in omloop is in de voertuigen – een buffer geladen elektrolyt bij de boer nodig zijn. Aangenomen is dat er twee keer zoveel elektrolyt nodig is dan in omloop is bij de automobilisten. Aangenomen is dat er 1000 auto’s per boer worden voorzien van elektrolyt (~25 MWh/week). d. Kosten van het tankstation De kosten van conventionele brandstof zijn als volgt gespecificeerd [website BOVAG]: • Productie (0,42 €/liter), • Distributie (0,07€/liter), • Winst (0,06 €/liter, ofwel 0,005 euro/km), • Accijns (0,68 €/liter), • Btw (0,24 €/liter). Aangenomen wordt dat de distributiekosten van elektrolyt aanzienlijk lager zijn dan de distributiekosten van conventionele benzine, omdat het elektrolyt niet hoeft te worden getransporteerd maar op het boerenbedrijf blijft. Bovendien wordt het tankstation op het bedrijf van de boer geplaatst en hoeft geen dure grond te worden aangekocht. Aangenomen is daarom dat de distributiekosten per liter 1/3 zijn van de kosten voor conventionele brandstoffen. e. Brandstofkosten per kilometer In onderstaande tabel staan de gebruikte aannames voor het bepalen van de brandstof-kilometerprijs. Hiervoor is de benzineprijs vergeleken Pagina 45

Pagina 47

Scoor meer met een webwinkel in uw tijdschriften. Velen gingen u voor en publiceerden gebruiksaanwijzingen online.

301 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication