met de prijs voor elektrolyt (inclusief de meerkosten voor de auto). Om de vergelijking eerlijk te houden, is ook in deze berekeningen rekening gehouden met btw en met een winst van 0,5 eurocent/km. Voor de situatie met elektrolyt is wel gerekend met btw (in verband met de vergelijkbaarheid) maar nog niet met accijns, omdat hierover nog geen beleidsuitspraken zijn gedaan. Bovendien wordt ook voor de huidige elektrische vervoersystemen vooralsnog geen accijns (en overigens ook geen motorrijtuigenbelasting, in tegenstelling tot auto’s op benzine, diesel en gas!) gehanteerd op de gebruikte elektriciteit. De aangenomen levensduur van de stack is ongeveer 10 jaar. Daarna wordt de stack vervangen. Alle andere onderdelen, zoals de elektronica, leidingen en dergelijke, gaan echter langer mee. Daarom wordt aangenomen dat de stack na 10 jaar wordt vervangen voor 50% van de prijs van de volwassen technologie, zoals geschat in [16]. 2007 (Auto) Type systeem Vermogen systeem (MW) Capaciteit (MWh) Levensduur stack (jaar) Levensduur elektrolyt (jaar) Energie-efficiency Aantal keer tanken Km/tank Aantal auto’s per boer Operationele/variabele kosten (€/MW geïnstalleerd vermogen) Benzineprijs (€/liter) Benzineverbruik (km/liter) Vermogen auto (kW) Elektriciteitsverbruik (Wh/km) Energiedichtheid elektrolyt (Wh/liter) Productiekosten elektriciteit (€/kWh) Benodigd tankvolume in de auto in liter Benodigde opslag bij de boer in m3 2000 200 1,5 12 50 200 50 0,1 500 100 1X/week 500 500 60 3,5 25 100 100 100 0,05 V/V 1 10 10 20 75% 1X/week 500 1000 60 2007 (Boer) 2025 (Auto) 2025 (Boer) V/V 1 10 10 30 80% 39 Op basis van de uitgangspunten is in 2025 een tankinhoud in de auto van 500 liter nodig. Dit lijkt heel groot, maar met een slim ontwerp met benutting van loze ruimtes moet dit eenvoudig mogelijk zijn. Zeker omdat geen zware brandstofmotor meer nodig is. Verdeeld over de gehele bodemplaat is een hoogtebeslag van ruim 6 cm nodig. Uit figuur 12 blijkt dat de prijs per km van elektrolyttransport naar verwachting zal dalen tot het niveau van een benzinevoertuig. De kosten voor de brandstofprijzen zijn opgebouwd uit kosten voor het systeem, kosten voor het elektrolyt en kosten voor duurzame elektriciteit. Figuur 13 geeft weer hoe deze kosten zijn verdeeld. Hierbij is Tabel 5: Aannames en systeemkenmerken voor mobiele toepassingen in de huidige situatie en voor 2025, voor zowel het systeemdeel bij de boer als in de voertuigen. Pagina 46

Pagina 48

Scoor meer met een webshop in uw publicaties. Velen gingen u voor en publiceerden cursussen online.

301 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication