Bijlage 1: Financieel overzicht 37 Om een vergelijking te maken met de conventionele brandstoffen, zijn de kosten van het rijden op elektrolyt teruggerekend naar de kosten per kilometer. Hierin zijn meegenomen: • De kosten van de duurzaam opgewekte elektriciteit, • De kosten van het grote redox flow-opslagsysteem bij de boer, • De kosten van de kleine redox flow-accu in de auto, • De kosten van het elektrolyt, • De kosten van het tankstation. a. Kosten van de duurzame elektriciteit De prijs van de opgewekte duurzame elektriciteit is vastgesteld op 0,1 euro/kWh in de huidige situatie en 0,05 euro/kWh in 2025. Dit zijn slechts aannames, de exacte kosten zijn sterk afhankelijk van het gebruikte systeem. In de berekeningen blijkt de invloed van deze kosten echter beperkt te zijn. Omdat het duurzame elektriciteit betreft, hoeft voor deze berekening geen rekening te worden gehouden met REB. b. Kosten van de twee benodigde redox flow-systemen De technologie van redox flow-systemen is inmiddels toegepast in stationaire demonstratieprojecten. Kleinschalige producten zijn al wel verkrijgbaar op commerciële schaal, maar nog beperkt. De grootschalige demonstratieprojecten, zoals bij windparken, moeten de technologie bewijzen. Verwacht wordt dat daarna de kosten van de technologie zullen dalen, waardoor de haalbaarheid van de systemen zal verbeteren. De kosten van de drie systemen liggen in dezelfde orde van grootte. Voor de eerste systemen zal dat enkele duizenden euro’s per kW betreffen, daarna zal het dalen tot ongeveer € 1500/kW. Pagina 44

Pagina 46

Scoor meer met een webshop in uw publicaties. Velen gingen u voor en publiceerden kranten online.

301 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication