22 modelveehouderij! – weer gelijkstaat aan 138 miljoen km autorijden in een elektrische auto. Een dergelijk modelbedrijf kan zelfs meer opwekken dan waar voor de berekening van uit is gegaan (namelijk 50 MWh per boer per week). Uitgaande van het huidige gemiddelde jaarkilometrage per automobilist per jaar kan een dergelijke modelveehouderij in 2025 een kleine 1000 automobilisten “bedienen”. Een dergelijke decentrale opzet voor duurzame energievoorziening bij zowel boeren als burgers zorgt ervoor dat de maatschappij als geheel veel minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Bovendien leidt zo’n opzet tot een situatie van “energie in overvloed” door de benutting van de grote hoeveelheid zonne-energie. 3.2.4 Meer decentrale duurzame energie Nederland heeft hoge ambities voor de opwekking van duurzame energie. Er komt echter een moment dat we zoveel duurzame elektriciteit opwekken dat het niet meer mogelijk is om deze elektriciteit aan het elektriciteitsnet te leveren. Duurzame elektriciteit heeft bijvoorbeeld het nadeel dat het nogal sterke fluctuaties vertoont. Dit is niet erg als er een beperkte hoeveelheid op het net wordt geleverd. Maar als we te veel duurzame elektriciteit op het net brengen, kan dat wel grote gevolgen hebben. Een opslagsysteem kan helpen deze fluctuaties op te vangen. Hiermee kan er dus meer duurzame energie aan het net worden geleverd, waardoor het agrarisch bedrijf een directe bijdrage levert aan de verdere implementatie van duurzame energie in Nederland. 3.3 Financieel Naast bedrijfsmatige en maatschappelijke voordelen, biedt het rijden op elektrolyt voor de consument ook financiële voordelen. 3.3.1 Economie van redox flow-systemen De kosten van het rijden op elektrolyt zijn teruggerekend naar de kosten van de brandstof per kilometer, waardoor het direct te vergelijken is met het rijden op benzine of diesel. In een eerste globale kostenschatting zijn de volgende kostenposten voor de brandstof meegenomen: • De kosten van de duurzaam opgewekte elektriciteit, • De kosten van het grote redox flow-opslagsysteem bij de boer, • De kosten van de kleine redox flow-accu in de auto, • De kosten van het elektrolyt, • De kosten van het tankstation. De brandstofkosten zijn teruggerekend naar de prijs per kilometer (€/ km), inclusief btw en vergeleken met de prijs van benzine. De weergegeven kosten voor elektrolyt zijn exclusief accijns, omdat op dit moment nog geen accijns hoeft te worden betaald over elektriciteit. Pagina 29

Pagina 31

Voor uitgaves, online kranten en uitgaves zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw edities.

301 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication