Gedetailleerde kostenopgaven voor redox flow-systemen zijn niet of nauwelijks bekend. Deze zijn sterk afhankelijk van de gekozen dimensies. Het is daarom niet eenvoudig de prijs van een installatie op te splitsen in kosten voor de omzetter en kosten voor het elektrolyt, terwijl dit van groot belang is voor de haalbaarheid van redox flow-systemen. Toch is een poging gedaan dit te doen, omdat dit van belang is voor het bepalen van de kosten voor het concept van de “Fotonenboer” (zie bijlage 1 voor de totale beschrijving van de economie). Figuur 9 geeft de resultaten van de kostenschatting schematisch weer. Uit deze figuur blijkt dat de prijs per km van elektrolyttransport naar verwachting snel daalt tot het niveau van een benzinevoertuig, of zelfs daaronder. Brandstofprijzen 23 Figuur 9: Verwachte brandstofprijzen van elektrolyt en benzine tot 2025. Kosten (//km) elektrolyt benzine Figuur 10 toont de opbouw van de berekende elektrolytprijs. Hierbij is de opbouw van de prijs in 2010 een theoretische situatie, omdat er dan nog geen elektrolyt getankt kan worden. Maar het overzicht geeft wel duidelijk aan hoe de prijs zou liggen op basis van de huidige kosten. Tevens is duidelijk te zien hoe de prijs sterk zal dalen, enerzijds doordat redox flow-systemen goedkoper worden en anderzijds omdat elektrische auto’s zuiniger worden. Kostenopbouw rijden op elektrolyt Figuur 10: Opbouw van de prijs van elektrolyt in €/km. BTW Winst Meerkosten auto Kosten tankstation Duurzame elektriciteit Elektrolyt Systeem Kosten (//km) Pagina 30

Pagina 32

Heeft u een nieuwsbrief, turnpages of e-vaktijdschriften? Gebruik Online Touch: catalogus online bladerbaar uitgeven.

301 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication