geluidswallen nodig. Hierdoor wordt het landschap veel aantrekkelijker en zijn de snelwegpanorama’s van het ministerie van VROM voordeliger en eenvoudiger te realiseren. Tevens zullen de maatschappelijke kosten voor de reductie van verkeerslawaai drastisch verminderen. 21 3.2.2 Nieuw mobiliteitsconcept: flinke bijdrage aan oplossing van de klimaatproblematiek Bij de verbranding van benzine, diesel en lpg komt direct CO2 vrij. Ook voor de productie van elektriciteit is energie nodig, die meestal wordt opgewekt in een conventionele energiecentrale met een rendement van circa 50-60%. Bij de opwekking van deze energie wordt ook CO2 geproduceerd. Deze wordt momenteel uitgestoten in de atmosfeer. In de toekomst zal de CO2 bij opwekking in een energiecentrale worden afgevangen en worden opgeslagen (bijvoorbeeld ondergronds). Er wordt tegenwoordig veel gediscussieerd over de vraag of het opslaan van CO2 nuttig, efficiënt en haalbaar is. De huidige hybride en elektrische auto’s worden respectievelijk via de benzinemotor of het elektriciteitsnet (plug in of plug in hybrids) opgeladen. Aangezien de meeste elektriciteit nog in een conventionele centrale wordt opgewekt, betekent dat dat ook voor de productie van deze energie, CO2 wordt uitgestoten. Het voertuig zelf stoot lokaal geen CO2 meer uit, doordat er geen directe verbranding van een brandstof meer plaatsvindt. In het geschetste nieuwe mobiliteitsconcept van rijden op elektrolyt dat is opgeladen door windmolens of zonne-energie bij de boer, is er helemaal geen uitstoot van CO2. Zowel bij de productie van elektriciteit als bij het omzetten van elektriciteit in beweging (autorijden) komt er geen CO2 meer vrij. Aangezien CO2 een belangrijke veroorzaker van het broeikaseffect is, en mobiliteit een belangrijke bijdrage levert aan die CO2, levert de Fotonenboer door het rijden op elektrolyt mogelijk te maken, snel een belangrijke bijdrage aan de oplossing van de klimaatproblematiek. 3.2.3 Duurzaam vervoersconcept voor boer en burger: “Power To The People” Duurzame energie kan door de grote energieconcerns worden opgewekt, bijvoorbeeld in grote windmolenparken langs de kust. Maar iedere burger kan ook zijn eigen duurzame elektriciteit opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. Een modelveehouderij (circa 500 koeien, 250 ha), zoals beschreven in de “EnergyDiary 2025” [1], kan alleen al 71,5 TJ aan duurzame energie opwekken in 2025. Aangezien de melkveehouderij een deel van deze energie voor het eigen bedrijf gebruikt, blijft hiervan 49,6 TJ beschikbaar per modelbedrijf voor gebruikers buiten de sector [1]. Deze energie kan worden opgeslagen in een redox flow-systeem, waarna het elektrolyt kan worden getankt voor auto’s. Deze hoeveelheid energie komt overeen met 13,8 GWh, wat – per Pagina 28

Pagina 30

Voor PDF's, online PDF-en en onderwijs catalogi zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw mailings.

301 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication