12 Kennisontwikkeling wordt ook door middel van communicatie gestimuleerd. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van een of twee conferenties per jaar rond een actueel thema open voor leden en niet-leden, om maximale uitwisseling van informatie en contacten met leden te stimuleren. Een congres moet internationale focus hebben om te vermijden dat te veel naar de eigen (Nederlandse) navel gestaard wordt. 2.3.3 Demoprojecten Voor kennisontwikkeling en het ontplooien van nieuwe activiteiten op het gebied van biomassa zijn demoprojecten cruciaal. Het opzetten en faciliteren van demoprojecten is in principe een lokale aangelegenheid. De uitkomsten van de hierboven beschreven taken (zie Tabel 2.1) moeten ertoe leiden dat lokaal nieuwe demoprojecten en pilots opgezet gaan worden door bedrijven, infrastructuurproviders, kennisinstellingen en overheden. Hierbij kan op dit lokale niveau kennis ingebracht worden vanuit andere Bioport Nederland-leden (of zelfs daarbuiten) en zal andersom de nieuwe kennis die uit een dergelijk demoproject voortvloeit, weer bij de andere Bioports binnen Bioport Nederland terechtkomen. Voor de inhoudelijke invulling van de demoprojecten is vanuit gesprekken met mogelijke Bioport Nederland-leden in ieder geval aandacht gegeven aan de ontwikkeling van tweedegeneratiebiobrandstoffen, nieuwe (voor)bewerkingstechnieken voor bijstook/meestook. Op basis van meer inzicht in nieuw te vormen ketens (zie paragraaf 2.3.1) kunnen andere demoprojecten worden aangewezen, bijvoorbeeld richting de chemische industrie. Het vormen van een consortium rondom een demoproject is cruciaal, aangezien deze samenwerking wellicht verder door kan groeien en basis kan zijn voor een nieuw ketenverband of cluster. Belangrijk is wel om een gedeelde ambitie te hebben over de aard van de demoprojecten en de snelheid waarmee deze ingevoerd kunnen worden. Sommige tweedegeneratie (of daaropvolgende)-toepassingen behoeven nog verdere ontwikkeling voordat een demo op redelijke schaal ontwikkeld kan worden. Overspannen verwachtingen kunnen een negatieve uitstraling hebben op Bioport Nederland. 2.3.4 Samenwerkingen Nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen deels uit bovenstaande activiteiten ontstaan. De samenwerkingen dienen als netwerkvorming over bestaande grenzen heen, waarbij nieuwe en zelfs onverwachte partnerships kunnen ontstaan. Bioport Nederland is tevens een platform waar marktpartijen (verwerkers en gebruikers van biomassa), financiers en wetenschappers gezamenlijk een strategie met de overheid afstemmen over realisatie van de gedeelde ambitie om binnen Nederland een voorsprong te realiseren. Deze samenwerking met de overheid, maar ook het vinden Pagina 19

Pagina 21

Interactieve online rapport, deze clubmagazine of magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een digitale publicatie van digi-clubbladen.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication