massa zijn nodig vanwege transporteerbaarheid en bewaarbaarheid en standaardisering. • Torrefactie pellets, • HTU-biocrude, • Pyrolyse-olie, • Niet-gezuiverd syngas, • (Hydrous) ethanol, • Biodiesel, • Puur plantaardige olie (PPO), • Raapzaad, • Sojabonen. • Graankorrels, • Ruw eiwit (hydrolysaat), • Verschillende agroresiduen. Op basis van deze geïdentificeerde vormen kunnen bedrijven zich organiseren in uiteenlopende ketens zoals in Bijlage 3 is weergegeven. 11 2.3.2 Communicatie Communicatie is tweeledig: • nterne communicatie: het opzetten van gerichte communicatie I naar de leden toe, dus binnen het platform Bioport Nederland. • xterne communicatie: vanuit het platform zullen lobby- en E promotieactiviteiten opgezet worden en zullen overstijgende vraagstukken worden behandeld op het gebied van randvoorwaarden (overheid), financiering en kennisontwikkeling. Voorafgaand aan de externe communicatie vindt eerst door werkgroepen van leden uitwerking van de betreffende zaken plaats. Externe communicatieactiviteiten zijn gericht op het aansturen dan wel stimuleren van gerichte communicatie en voorlichting over biomassatoepassingen en de voor- en nadelen daarvan. Interactie en intensieve communicatie zijn noodzakelijk tussen alle betrokken partijen, met name met maatschappij en overheid. Zo kan de ontwikkeling van de markt in goede banen geleid worden, met het oog op thema’s als duurzaamheid en contractering, en kan draagvlak vergroot worden binnen de maatschappij en bij de overheid en ngo’s voor de duurzame inzet van biomassa binnen de bestaande ketens. Alleen zo kan biomassa tot een commodity uitgroeien binnen verschillende nieuwe ketens en kan de overheid, op basis van gerichte stappen richting beleidsmakers vanuit Bioport Nederland, zorgen voor eenheid in beleid om toepassing van biomassa te stimuleren. Voor de grote multinationals die zich op de groeiende markt van biomassa begeven, kan Bioport Nederland als aanspreekpunt dienen. Vaak hebben deze bedrijven in Nederland wel vestigingen maar worden strategie en beleid in het buitenland bepaald. Bioport Nederland kan vanuit dit macroniveau samen met de multinationals de doorvertaling naar regionaal niveau of de lokale Bio-Port maken. Pagina 18

Pagina 20

Heeft u een jaarverslag, digi brochure of eclubbladen? Gebruik Online Touch: weekblad naar een online publicatie omzetten.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication