10 staan partijen nog sterk in hun huidige ketens verankerd. Door gemeenschappelijke innovatie, open te staan voor totaal nieuwe en onverwachte samenwerkingen en ook het aannemen van een andere positie in de keten, kan optimaal gebruik gemaakt worden van de specifieke competenties die de huidige spelers in hun bekende ketens bezitten binnen en buiten Nederland. Onderstaande Figuur 2.1 toont een schematische weergave van de belangrijkste huidige ketens waarin biomassa een rol zou kunnen spelen, en hoe, door biomassa als alternatief voor fossiele grondstoffen in te zetten, dwarsverbanden gelegd kunnen worden die de basis kunnen vormen voor nieuwe samenwerkingen en dus nieuwe ketens: biomassaketens. Figuur 2.1 Schematische weergave van hoe nieuwe ketens (rode pijlen) gevormd kunnen worden (niet-limitatief) tussen en binnen bestaande ketens (zwarte pijlen) door inzet van biomassa als alternatief voor fossiel Bioport Nederland zal zich niet alleen richten op de reeds lopende initiatieven op het gebied van biomassa die dwars door bestaande ketens lopen en zo een concrete biomassaketen vormen. Bioport Nederland zal juist ook activiteiten ontplooien in de richting van de nu nog abstractere biomassaketens. Om de vorming van deze biomassaketens inzichtelijk te maken binnen, tussen en door de bestaande ketens heen, is een ketenmatrix uitgewerkt in Bijlage 3. Hiervoor heeft een indeling in mogelijke gewassen als uitgangspunt gediend, gezien het feit dat de nadruk binnen Bioport Nederland ligt op de logistieke functie van een mainport. Samengevat denken we dat onder andere de volgende nieuwe biomassacommodities vorm zullen kunnen krijgen. Deze vormen van bio- Pagina 17

Pagina 19

Heeft u een clubmagazine, ibrochure of web PDF-en? Gebruik Online Touch: catalogus online bladerbaar op uw website plaatsen.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication