Binnen dit model wordt duidelijk dat de lokale activiteiten en de cordinatie daarvan vooral op regionaal niveau plaatsvinden binnen het betreffende havengebied en achterland (door de lokale regisseur). Het Bioport Nederland Platform zal zich met name richten op de lokaal overstijgende én verbindende elementen tussen de verschillende ontwikkelingen. Met andere woorden: kijkend naar bovenstaand overzicht in Tabel 2.1 zullen de lokale Bioport-organisaties zich vooral richten op het micro- en mesoniveau met input vanuit macroniveau, en zal Bioport Nederland het meso- en macroniveau als aandachtsgebied hebben met input vanuit het microniveau. 9 2.3 Activiteiten In de komende twee jaar zal het Bioport Nederland Platform de volgende vier hoofdactiviteiten verder uitwerken en uitvoeren: 1. nzicht geven aan de spelers in de verticale (conventionele procesI sen) en vooral horizontale (de dwarsverbanden die leiden tot synergie) ketenmogelijkheden binnen de ontwikkelingen van biomassa. 2. Promotie en lobby om communicatie met maatschappij, overheid, ngo’s, markt en wetenschap te onderhouden over voortgang van de ontwikkelingen. Communicatie richt zich op overstijgende vraagstukken op het gebied van randvoorwaarden (overheid), financiering en kennisontwikkeling. Deze punten worden door werkgroepen van leden verder uitgewerkt en in het maatschappelijke dan wel politieke debat gezet. 3. ealiseren van gezamenlijke demoprojecten om kennis te ontwikR kelen en ervaringen op te doen. 4. et ontwikkelen van nieuwe business door middel van samenwerH kingen tussen bedrijven die naast Bioport Nederland op commercile basis tot verdere voortgang en versnelling kunnen leiden. 2.3.1 Dwarsverbanden en ketenmogelijk­ heden Biomassa wordt in de hedendaagse energiediscussie wereldwijd gezien als een duurzaam alternatief voor fossiele grondstoffen. Door de introductie van een nieuwe energiedrager staat de gevestigde industrie aan het begin van radicale wijzigingen. Een nieuwe energiedrager houdt in dat bestaande ketens zullen wijzigen, er nieuwe dwarsverbanden ontstaan tussen verschillende bestaande ketens en er daarmee nieuwe ketens gevormd kunnen worden. Biomassa vormt daarbij de basis, uitgroeiend naar een commodity in verschillende toepassingen. Voor de diverse partijen die in Bioport Nederland de krachten bundelen om de ontwikkeling van biomassa te versnellen binnen Nederland, is inzicht in deze ketenverandering de sleutel tot realisatie van de ambitie en de gewenste versnelling van de introductie van biomassa. Momenteel Pagina 16

Pagina 18

Voor catalogussen, online cursussen en vaktijdschriften zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw reclamefolders.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication