8 2.2 Doel De volgende hoofddoelstelling wordt voor Bioport Nederland gehanteerd: Hoofddoelstelling: “Bioport wil een leidende positie van Nederland realiseren in het duurzaam gebruik van biomassa in energie, transport en chemie, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande kracht op het gebied van mainports zoals de Rotterdamse haven, kennisinfrastructuur, chemie, energiecluster en agro/foodsector. Ambitie, versnelling, magneetwerking en realisatie (doen) zijn sleutelbegrippen om deze doelstelling te realiseren.” 2.2.1 Uitwerking doel op een regionaler niveau Bovenstaande hoofddoelstelling geldt op (inter)nationaal niveau voor het platform Bioport Nederland. Aangezien er binnen de Nederlandse havens reeds op regionaal niveau ontwikkelingen zijn op het gebied van Bioport, wordt onderscheid gemaakt tussen de vertaling van deze doelstelling op macro-, meso- en microniveau (zie Tabel 2.1). De kern van Bioport Nederland op macroniveau zou moeten zijn om als intermediair te fungeren tussen de verschillende, vaak op zichzelf staande sectoren die raken aan biomassa, om zo de gedeelde ambitie tot vernieuwing en versnelling te kunnen realiseren. Hierbij wordt een bottomupbenadering vanuit de marktpartijen gecombineerd met een top-downvisie binnen Bioport Nederland voor wat betreft de duurzame en gecascadeerde inzet van biomassa als alternatief voor fossiele grondstoffen. Kennisontwikkeling en -uitwisseling is hierbij het middel om vernieuwing en versnelling van de introductie van biomassa te bereiken, tezamen met draagvlak en acceptatie voor deze ontwikkeling. Knelpunten Activiteiten - nteractieve voorlichting met I maatschappij, overheid en NGO - Bioport Nederland Tabel 2.1 Vertaling van hoofddoelstelling van (inter)nationaal naar lokaal niveau Doel Macro (Bioport Nederland) - ersnelling ontwikkeling V - uurzaamheid D biomassa - oedselprijzen V - ansluiten bij transitieplatform - nternationale A I groene grondstoffen en marktontwikkeling naar ketenefficiency meer gecommodiseerde en - ontributie aan EUC standaardproducten doelstellingen - nternationale uniformiteit I - etwerkvorming tussen N bestaande ketens - etwerkvorming tussen N bestaande Bioportinitiatieven - Certificering - Trade & Supply - ynergiepunten met biomassa S tussen bestaande ketens - Financiering Meso (regionale Bioports) - Demonstratieprojecten - Samenwerkingen - Ketenuitwerking - latformfunctie bieden en P organiseren van contacten en dwarsverbanden tussen Bioport-initiatieven - nteractie met ngoís en I regionale overheidsorganen - Innovatieve financiering - anwijzen van behoeften en A werkwijze van spelers naar elkaar m.b.v. lokale regisseurs of dirigentenrol Micro (lokale bio- initiatieven) - mplementatie van nieuwe I biomassaprojecten - fstemming met lokale A partijen en komen tot samenwerking tussen lokale actoren - Vergunningverlening - Financiering - nbekendheid van spelers O met breder perspectief Pagina 15

Pagina 17

Heeft u een onderwijscatalogus, turnpages of online rapporten? Gebruik Online Touch: folder digitaal maken.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication