2 Door gemeenschappelijke innovatie, openstaan voor totaal nieuwe en onverwachte samenwerkingen en ook het aannemen van een andere positie in de keten, kan optimaal gebruik gemaakt worden van de specifieke competenties die de huidige spelers in hun bekende ketens bezitten binnen en buiten Nederland. Zo kan biomassa een nieuwe pijler onder de mainports worden. Activiteiten In de komende twee jaar zullen door het Bioport Nederland platform de volgende vier hoofdactiviteiten verder uitgewerkt en uitgevoerd worden: 1. nzicht geven aan de spelers in de verticale (conventionele procesI sen) en vooral horizontale (de dwarsverbanden die leiden tot synergie) ketenmogelijkheden binnen de ontwikkelingen van biomassa. 2. romotie en lobby om communicatie met maatschappij, overheid, P NGO’s, markt en wetenschap te onderhouden over voortgang van de ontwikkelingen. Communicatie richt zich op overstijgende vraagstukken op het gebied van randvoorwaarden (overheid), financiering en kennisontwikkeling. Managen van genoemde randvoorwaarden is cruciaal voor het welslagen van initiatieven. 3. ealiseren van gezamenlijke demoprojecten om kennis te ontwikR kelen en ervaringen op te doen. Het vormen van een consortium rondom een demoproject is cruciaal, aangezien deze samenwerking wellicht verder door kan groeien en basis kan zijn voor een nieuw ketenverband of cluster. 4. et ontwikkelen van nieuwe business door middel van nieuwe tusH sen bedrijven die op commerciële basis tot verdere voortgang en versnelling kunnen leiden. De platformfunctie van Bioport Nederland heeft veel gewicht nu alle Nederlandse havens gericht werken aan de ontwikkeling van biomassa. Duidelijk is dat deze projecten per haven een eigen karakter hebben en onderscheidend zijn qua vorm en inhoud. Dit vergroot echter de noodzaak om elkaar te versterken op het niveau van de Bioportdoelstelling en ambitie. De kern van Bioport Nederland op macro niveau is om als intermediair te fungeren tussen de verschillende vaak op zichzelf staande sectoren die raken aan biomassa, om zo de gedeelde ambitie tot vernieuwing en versnelling te kunnen realiseren; met andere woorden geen nieuwe laag, maar een verbindend element gericht op versnelling en realisatie. Hierbij wordt een bottom-up benadering vanuit de marktpartijen gecombineerd met een top-down visie binnen Bioport Nederland voor wat betreft de duurzame en gecascadeerde inzet van biomassa als alternatief voor fossiele grondstoffen. Organisatie Reeds eerder is afgesproken om te streven naar een “lean and mean” structuur. Gedacht kan worden aan een twee-ringen-structuur met als kern het bestuur van Bioport Nederland bestaande uit vertegenwoordigers uit overkoepelende organisaties zoals ROM Rijnmond en InnovatieNetwerk, en mogelijk andere leden. 1. e eerste ring om de kern bestaat uit de initiatiefnemers van BioD port Nederland, namelijk de Nederlandse havens en InnovatieNet- Pagina 9

Pagina 11

Interactieve web relatiemagazine, deze maandblad of krant is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie converteren van internet whitepapers.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication