Samenvatting 1 Aanleiding Biomassa wordt in de hedendaagse energiediscussie wereldwijd gezien als een duurzaam alternatief voor fossiele grondstoffen. Door de introductie van een nieuwe energiedrager staat de gevestigde industrie aan het begin van radicale wijzigingen. Een nieuwe energiedrager houdt in dat bestaande ketens zullen wijzigen, er nieuwe dwarsverbanden ontstaan tussen verschillende bestaande ketens en er daarmee nieuwe ketens en/of clusters van ketens gevormd kunnen worden. Biomassa vormt daarbij de basis, uitgroeiend naar een commodity in verschillende toepassingen. Doel Bioport wil een leidende positie van Nederland realiseren in het duurzaam gebruik van biomassa in energie, transport en chemie, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande kracht op het gebied van mainports zoals de Rotterdamse haven, kennisinfrastructuur, chemie, energiecluster en agro/foodsector. Ambitie, versnelling, magneetwerking en realisatie (doen) zijn sleutelbegrippen om deze doelstelling te realiseren. Voor de diverse partijen die in Bioport Nederland de krachten bundelen om de ontwikkeling van biomassa te versnellen binnen Nederland, is inzicht in deze ketenverandering de sleutel tot realisatie van de ambitie en gewenste versnelling van de introductie van biomassa. Momenteel staan partijen nog sterk in hun huidige ketens verankerd en ontbreekt vaak inzicht in ontwikkelingen in andere ketens en clusters. Bioport Nederland streeft niet alleen naar optimale aansluiting bij reeds lopende initiatieven op gebied van biomassa die dwars door bestaande ketens lopen en zo een concrete biomassaketen vormen. Bioport Nederland zal juist ook activiteiten ontplooien in de richting van de nu nog abstractere biomassaketens. Pagina 8

Pagina 10

Interactieve web handleiding, deze flyer of onderwijs catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een digitale publicatie omzetten van e-jaarverslagen.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication