Conceptwijzer Juni 2009 centrales die aardgas verstoken. Het gebruik van WKK (warmte-krachtkoppeling) in kassen is een milieuverantwoord alternatief. Door aardgas (of biogas) te verbranden in een gasmotor die is gekoppeld aan een generator wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit opgewekt op de plek waar die warmte nodig is. Kolencentrales lozen de opgewekte warmte in zee, maar een tuinder kan de warmte wel nuttig inzetten. Het totale rendement bij omzetting van brandstof in elektriciteit en warmte met een WKK is daarom 90% of hoger. Kassen De glastuinbouw heeft het grootste deel van het jaar warmte nodig en CO2 als meststof voor de planten. Met behulp van WKK’s (warmte-krachtkoppeling) wekt de tuinder op een efficiënte manier warmte, CO2 en elektriciteit op. De tuinder verkoopt de elektriciteit en gebruikt warmte en CO2 voor zijn gewassen. Datacenter Een datacenter is een gebouw van waaruit op grote schaal dataverkeer plaatsvindt. Digitale gegevens worden er opgeslagen en verzonden voor bedrijven die zorgen voor internethosting, elektronisch betalingsverkeer, etc. De computers in een datacenter produceren veel warmte. Gemiddeld gebruikt een datacenter, naast de energie die nodig is om de computers te laten draaien, nog een vergelijkbare hoeveelheid energie om de computers te koelen. Er gaat ongeveer twee keer zoveel energie in als er in de vorm van datacapaciteit uit komt, wat een EUE (Energy Usage Effectiveness) oplevert van 2. De best presterende datacenters hebben op dit moment een EUE van 1,5. Het nieuw te bouwen datacenter is ontworpen met een EUE van 1,3 of zelfs beter (met een theoretische ondergrens van 1). Daarin is het hergebruik van de restwarmte door de tuinders nog niet meegerekend Artist impression Parthenon Data Centre. Bron: Royal Haskoning. WKK De meeste elektriciteit wordt opgewekt in elektriciteitscentrales. Veel energie verdwijnt daarbij via het koelwater in rivieren of via koeltorens in de lucht. In moderne centrales is het verlies zo’n 45%. In kolencentrales is het verlies zelfs nog hoger en is ook de uitstoot van broeikasgassen hoger dan bij Pagina 2

Pagina 4

Voor clubbladen, online studiegidsen en presentaties zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw presentaties.

372 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication