Conceptwijzer Juni 2009 Hoogste tijd Het is hard nodig het energieverbruik van de ICT-sector aan te pakken: ongeveer 7,5% van de Nederlandse elektriciteitsconsumptie komt voor rekening van deze sector, de energieconsumptie verdubbelt elke zes jaar en wereldwijd is ICT inmiddels net zo vervuilend als de luchtvaartindustrie. Kevin Burton: “Wat voor de één afval is, is voor anderen een grondstof. Wij gaan in ons datacenter warmte oogsten voor gebruik in de kassen. Bovendien hebben we een datacenter ontworpen dat een stuk efficiënter is dan andere datacenters.” plaats in de Wieringermeer. Het geplande datacenter met een vermogensdichtheid van 5 Kilowatt/m2 en een oppervlakte van 10.000 m2 is afhankelijk van een stabiele, gegarandeerde energietoevoer van 65 Megawatt. Omliggende glastuinders, die zich hebben verenigd in de Energie Combinatie Wieringermeer, kunnen op dit moment al meer dan 100 Megawatt leveren. Daarnaast beschikken de tuinders na de geplande uitbreiding van Agriport A7 over twee 150kV-transformatoren, zodat een dubbele aansluiting op het hoogspanningsnet, noodzakelijk voor back-up, voor het datacenter mogelijk is. Minstens zo belangrijk voor het datacenter is de aanwezigheid van glasvezelkabels en de nabijheid van een internetknooppunt. Binnen een straal van 85 kilometer rond steden als Londen en Parijs is de gecombineerde bouw van een datacenter met een grootschalig kassencomplex niet mogelijk of niet financieel rendabel. De Wieringermeer ligt, via de al aanwezige glasvezelkabels, op zo’n 50 kilometer van Amsterdam, één van de grootste internetknooppunten van Europa. Parthenon zal het datacenter in de Wieringermeer waarschijnlijk op een terp bouwen. In verband met internationale richtlijnen vragen zowel investeerders als klanten om datacapaciteit boven de zeespiegel. Sectoroverschrijdend verduurzamen Ook voor tuinders biedt de koppeling met een datacenter mogelijkheden om verder te verduurzamen. Veel bestaande kassen maken al gebruik van WKK’s (warmte-krachtkoppeling) om warmte op te wekken. Bij nieuwbouw of uitbreiding van een kassencomplex is het mogelijk kassen te bouwen die met de goedkope restwarmte van een datacentrum worden verwarmd. Een datacenter levert laagwaardige warmte van 35 tot 40 graden Celsius. Tuinders in de Wieringermeer hebben al aangegeven hier bij de nieuwbouw van kassen rekening mee te zullen houden. Het feit dat de levensduur van een kas vergelijkbaar is met die van een datacenter (beide ongeveer twintig jaar) maakt dat de wederzijdse afhankelijkheid van energie- en warmtelevering in balans is. Ter vergelijking: bij nieuwbouwwoningen moet de energie- en warmtelevering over een veel langere periode gegarandeerd worden dan die twintig jaar. Parthenon Data Centres onderzoekt in samenwerking met InnovatieNetwerk de mogelijkheden om ook op andere plaatsen in Nederland glastuinbouw en datacenters aan elkaar te koppelen. Kevin Burton: “We hebben al plannen voor een tweede datacenter in Nederland en we willen onze duurzame ideeën ook in het buitenland gaan toepassen.” Wieringermeer: een ideale locatie De symbiose tussen datacenter en kassencomplex vindt om verschillende redenen Sinds 2004 neemt de vraag naar ruimte in datacentra sneller toe dan het aanbod. Vanaf 2010 dreigt in Nederland een tekort aan datacapaciteit. Pagina 1

Pagina 3

Scoor meer met een e-commerce shop in uw club bladen. Velen gingen u voor en publiceerden reclamefolders online.

372 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication