Conceptwijzer Juni 2009 Kleine datagardens InnovatieNetwerk ziet ook mogelijkheden voor de koppeling tussen ICT en glastuinbouw op kleinere schaal en steunt initiatieven om kleinschalige datagardens te vormen. Op locaties waar minder ruimte is voor grootschalige datacenters, zoals in het Westland, zijn vaak wel mogelijkheden om een datagarden te bouwen. In plaats van grote gebouwen worden scheepscontainers neergezet en er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe cloud-computing technologie. Behalve het ruimtevoordeel kan deze aanpak aanzienlijke kostenvoordelen bieden ten opzichte van datacenters in een gebouw. Ook de tijdwinst is groot: de realisatie kan tot 75% sneller. Deze datacontainers worden in serie ingericht en ‘stekkerklaar’ per vrachtwagen aangevoerd. Elke container bevat in principe een volledig klein datacenter, inclusief faciliteiten voor voeding, koeling en datatransport. Kleine clusters datacontainers kunnen een plaats krijgen in schuren, bedrijfsunits en naast WKK’s in kassen, die de elektriciteit rechtstreeks aan de datacontainers leveren. Een cluster van 4 containers gebruikt ongeveer 1Mw. Dit verkleint de congestie op het lokale of regionale elektriciteitsnet. Het ruimtegebruik van een cluster is minimaal. Met een slimme koppeling aan het bestaande glasvezelnetwerk ontstaat een modulair datacenter dat naar behoefte vrijwel onbeperkt kan groeien. Datagardens hebben als milieuvoordeel het flexibel hergebruik van warmte. Net als het Parthenon Datacenter kunnen de datacontainers warmte leveren aan de omliggende kassen of bebouwing, naar keuze als warme lucht of als warm water. Innovatienetwerk ondersteunt de projectgroep Datagarden, waarin LTO Noord Glaskracht, Sun Microsystems, TNO, Rabobank, DLV Energy, gemeente Westland en andere partijen werken aan de realisatie van dit initiatief, waarbij aansluiting wordt gezocht bij een partij voor de exploitatie van de datadiensten. Pagina 3

Pagina 1

Voor clubmagazines, online kranten en reisgidsen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw catalogussen.

372 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication