Boernboonbrok 41 Het concept Nederland importeert jaarlijks ongeveer 10 miljoen ton soja. Deze soja wordt voornamelijk geproduceerd in drie landen: Brazilië, Argentinië en Verenigde Staten en de wereldhandel wordt gedomineerd door vier ondernemingen. Deze soja is genetisch gemodificeerd en heeft bovendien een aantal onduurzame aspecten. Het merendeel van de geïmporteerde soja wordt verwerkt tot diervoer. Boernboonbrok heeft tot doel een onafhankelijker EU en Nederland van uitheemse plantaardige (soja)eiwit productie door de plantaardige, GMO-vrije eiwitketen bestemd voor veevoeders competitief en duurzaam rendabel te maken. Het streven is de toegevoegde waarde van de lekkere smaak eerlijk te verdelen over de partners (akkerbouwer, veehouder, verwerker en retail) in de keten en op regionaal niveau kringlopen te sluiten. Stand van zaken Het LEI heeft berekend dat bij een lupineoogst opbrengst van 5,5 ton/ha het economisch aantrekkelijk is voor akkerbouwers. Het Julius Kuhn instituut heeft 120 verschillende tarwi herkomsten (zaden) verzameld en in seizoen 2010 uitgezaaid in Duitsland en Nederland. Uiteindelijk lijken er 60 geschikt voor veredelingsproeven in 2011. Twee bedrijven in Noord en Zuid Nederland hebben een selectie van deze zaden ook in seizoen 2010 uitgezaaid. De verwachting is dat over 10 jaar de eerste erkende tarwirassen geschikt voor de teelt en klimaatcondities van NW-Europa op de markt komen. Er is er een lupineketen project voor de Veenkoloniën opgezet, dat in 2011 start. In 2010 zijn voederexperimenten met lupine uitgevoerd. De varkens zijn met smaak gegeten op de Kiemkracht conferentie. Kiemkracht heeft in samenwerking met de Nutztierarchen uit Duitsland een aantal zeer zeldzame landbouwhuisdierrassen verworven. Het motto is “mit genuss erhalten” (behouden door genieten): je houdt een landbouwhuisdierras levend door deze duurzaam te houden en commercieel te vermarkten. Deze zeldzame landbouwhuisdierrassen zijn ambassadeur voor lupine in veevoer. Bij dit initiatief is de SlowFood beweging Nederland aangehaakt (Slowfarm). Activiteiten 2011 Het opzetten van drie lupine-veevoerketens ontwikkelen: melk en kaas, varkens en al haar producten (ham, worst etc.), kippen en eieren. Producten van deze ketens worden op toonaangevende horecaevenementen gepresenteerd met het doel een markt voor lupinevleesproducten te creëren. In 2011 worden de eerste tarwe-lupine kruisingen uitgevoerd. De eerste (blauwe) lupine-teelten vinden in seizoen 2011 in de Veenkoloniën plaats. Er worden voederproeven uitgevoerd voor varkens, koeien en kippen, inclusief smaaktesten. Partners Kiemkracht, akkerbouwers, veehouders, Marco Westmaas, She Cares evenementen organisatie, Nutztierarche Duitsland, LEI, PPO, ASG, NAV, LBI, Productschappen, Agenda voor de Veenkoloniën, zaadveredelingsbedrijven, Julius Kuhn Instituut, marketeers, slachterij, vleesverwerkingsbedrijf, melkfabriek, kaasfabrikant, SlowFood NL. Pagina 49

Pagina 51

Interactieve ecatalogus, deze archief of onderwijsmagazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaliseren van digitale relatiemagazines.

442 Lees publicatie 136Home


You need flash player to view this online publication