ECOFERM! 39 Het concept ECOFERM! is een kringloopboerderij die naast vlees ook energie, algen en schoon water produceert, al dan niet in een cluster van samenwerkende bedrijven. Varkensmest en stallucht zijn in dit concept geen milieuvervuilende factoren, maar worden via algen omgezet in nuttige producten, zoals veevoer en hoogwaardige toepassingen zoals farma, cosmetica, voeding (omega-3-vetzuren), visvoer of bulkchemie. Dit concept sluit nauw aan bij de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, die in 2009 is overeengekomen tussen de overheid, NGO’ s en het bedrijfsleven. Het sluiten van kringlopen vormt daarin een belangrijk onderdeel. Stand van zaken In 2010 is een overall rapportage opgesteld van 5 studies die in het kader van dit project zijn opgesteld. Dit betrof de ontsluiting van mest, de terugwinning van stikstof en fosfaat, de toelating en waardering van algen als veevoer en de bedrijfseconomie van ECOFERM. Hiermee is de basis gelegd voor de uitvoering van pilots met het bedrijfsleven. Het consortium van bedrijven heeft in 2010 vorm gekregen en is breed van samenstelling. Innovatieve bedrijven en markt leiders op het gebied van mestraffinage, stalluchtbehandeling, algenkweek en stalinrichting zijn vertegenwoordigd. De projectaanpak is sterk gefaseerd, met go/no go momenten. Naast bedrijven zijn ook branche-organisaties en overheden betrokken. Er is een klankbordgroep bestaande uit varkenshouders. Activiteiten 2011 Een aantal innovatieve elementen uit het concept zullen op pilotschaal worden uitgetest op een varkensproefbedrijf te Sterksel. Vervolgens worden de op pilotschaal uitgeteste componenten samengebracht en onder praktijkomstandigheden beproefd. De financiering van dit meer jarige project vraagt in 2011 de aandacht. Tevens zal een professionele projectorganisatie worden neergezet. De rol van InnovatieNetwerk verandert dan van initiator naar facilitator. Partners EL&I, Dorset, Phycom, HoSt, VarkensInnovatieCentrum Sterksel, Wageningen UR, Sustec. Pagina 47

Pagina 49

Heeft u een lesboek, ibrochure of digi-lesmateriaal? Gebruik Online Touch: vaktijdschrift digitaal maken.

442 Lees publicatie 136Home


You need flash player to view this online publication