44 ren in elk van de wielen zijn geïntegreerd. De vrijkomende ruimte onder de motorkap biedt dan voldoende plaats voor de elektriciteitsopslag (in welke vorm dan ook). Knelpunt blijft voorlopig vooral de lange oplaadtijd van de batterijen en tevens de investering in infrastructuur van oplaadpunten bij veel parkeerplaatsen. Vooral op het punt van oplaadtijd verslaat een redox flow-accu de traditionele batterij, omdat de consument overal kan tanken en dit bijna net zo snel gaat als het tanken van benzine. b. Auto op waterstof Waterstof is geen energiebron maar een drager van energie. Het produceren van waterstof via elektrolyse of vanuit aardgas (methaan) kost echter veel energie. Vervolgens moet het waterstof worden opgeslagen en in de auto weer worden omgezet in elektriciteit. Hierdoor is de energie-efficiëntie zeker op ketenniveau veel lager dan voor een auto op elektrolyt. Elektrolyt heeft namelijk als groot voordeel dat het elektriciteit rechtstreeks in de vorm van elektrische lading opslaat, waardoor hier geen energie verloren gaat. Tevens is het bij een elektrisch voertuig veel eenvoudiger om remenergie op te slaan dan bij een brandstof/ waterstofmotor. De ontwikkeling van voertuigen op waterstof is in volle gang, mede omdat de auto-industrie de meeste ervaring heeft met brandstofmotoren. Gezien de technology push, de ontwikkelkracht van de betrokken stakeholders en de steeds strengere milieuregelgeving (luchtkwaliteit), is de verwachting gerechtvaardigd dat dergelijke voertuigen in 2025 geschikt zijn voor personentransport. Vervoersconcepten gebaseerd op waterstof zullen tegen die tijd vermoedelijk een van de opties zijn naast redox flow, net zoals nu naast benzine en diesel ook lpg en bio-ethanol gangbare opties zijn. c. Auto op biobrandstoffen Verschillende initiatieven zijn inmiddels gestart om auto’s te laten rijden op biobrandstoffen zoals biodiesel of bio-ethanol. Het voordeel hiervan is dat de bestaande infrastructuur wordt gebruikt en dat deze brandstoffen kunnen worden gemengd met conventionele brandstoffen. Op de korte termijn lijkt dit een aantrekkelijke optie, ook al bestaan er nog veel problemen met de kwaliteit van de geproduceerde brandstoffen. Op de langere termijn heeft deze optie echter zijn beperkingen. Enerzijds omdat de voertuigen nog steeds emissies hebben en daarmee de lokale luchtkwaliteit niet sterk verbetert, zoals wel het geval is bij elektrisch vervoer. Anderzijds omdat er veel discussies worden gevoerd over de ethiek rondom het gebruik van biomassa als brandstof in plaats van als voedsel. d. Auto op aardgas In Nederland bestaat momenteel veel interesse in het rijden op aardgas. Dit is op korte termijn een aantrekkelijke wijze om de CO2-uitstoot per kilometer te reduceren maar is op lange termijn geen voor de hand liggende optie, omdat de voorraden aardgas beperkt zijn en de uitstoot aanzienlijk hoger is dan de uitstoot van elektrische plug-in(hybride) voertuigen. Pagina 51

Pagina 53

Voor verenigingsbladen, online catalogi en tijdschriften zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw drukwerk.

301 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication