Daarna worden in dat jaar nog eens 600 stuks gebouwd. In 2009 krijgt het elektrische auto-avontuur met een sedan die voorlopig ‘White Star’ heet en in Mexico wordt gebouwd. Daarna komt er nog een kleine sedan maar daarvan zijn nog geen nadere gegevens bekend. Deze golf van ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto’s vormt een belangrijke ondersteuning voor de volgende stap om te gaan werken aan een concept voor all electric én duurzaam, maar dan met een grotere actieradius. Kortom: op basis van redox flow-batterijen. 33 4.7 Terug naar 2008: Concrete eerste stappen Naast het in dit hoofdstuk geschetste ontwikkeltraject is het verstandig om op korte termijn enkele concrete stappen te maken: • echniek: Proof of principle-project formuleren om met een kleinT schalig testmodel van een geschikt type redox flow-batterij aan de slag te gaan. Het meest voor de hand liggend is hiervoor een innovatief elektrotechnisch (ontwikkel)bedrijf(je) te zoeken of op te richten, • riënterend overleg met enkele elektrotechnische bedrijven om na O succesvolle testen van het proof of principle, het principe door te ontwikkelen in een geïntegreerd systeemconcept, • ventueel oriënterend overleg met enkele van de huidige hardwareleE veranciers en ontwikkelaars van redox flow-systemen (sterke en zwakke punten, valkuilen, tips), • iepgaandere analyse van de potentie van redox flow-systemen en D communicatie daarover ter vergroting van de bekendheid van de techniek en de mogelijkheden, • pstellen plan van aanpak voor de verdere uitrol en toepassing van O redox flow-technologie in de agrarische sector als onderdeel van een totaalconcept op het gebied van duurzame energievoorziening. Pagina 40

Pagina 42

Voor magazines, online cursussen en onderwijscatalogi zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw publicaties.

301 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication