mee worden gehouden in bestemmingsplannen. Voor snelwegen geldt dan dat er soms extra of andere afritten nodig zijn. In de loop van de tijd kunnen echter ook andere concessiesituaties ontstaan, met boeren langs de snelwegen in plaats van de huidige oliemaatschappijen of boeren die elektrolyt leveren aan de huidige oliemaatschappijen. Omdat agrariërs niet altijd in de buurt van wijken, of in binnensteden aanwezig zijn, lijkt het in eerste instantie moeilijk om hier elektrolyttankstations te bouwen. Dit is echter niet het geval. In 2025 zullen er in woonwijken steeds meer decentrale opwekkers aanwezig zijn, zoals brandstofcellen of micro-WKK-installaties in huishoudens. Iedere wijk heeft een eigen windmolen en veel daken zullen zijn voorzien van zonnepanelen (de verwachte prijsdoorbraken moeten rond 2025 wel zijn bereikt). Ook hier geldt dat elektriciteitsvraag en elektriciteitsaanbod op elkaar moeten worden afgestemd. De verwachting is dat ook hiervoor redox flow-systemen een bijdrage kunnen leveren aan de energiebalans. Door hier een tankinstallatie aan vast te koppelen, ontstaat een landelijk dekkend elektrolyttanksysteem. Hierdoor kunnen consumenten hetzelfde tankgedrag behouden als ze nu ook hebben. Mocht het tanken van elektrolyt in 2025 nog steeds niet mogelijk zijn, dan kan om de snelheid van tanken te garanderen, met een “cartridge”systeem worden gewerkt. Een cartridge met daarin leeg elektrolyt wordt vervangen door een cartridge met vol elektrolyt bij de boer. Hierdoor is de snelheid van tanken van geladen elektrolyt niet meer gekoppeld aan de tijd die dat kost met het opladen via een stekker. 31 4.6 Het tij is nog nooit zo gunstig geweest De transitie van brandstofmotoren naar elektrisch transport in 2025 heeft naast technische aspecten ook tal van organisatorische aspecten. Welke partijen zullen zich achter het idee scharen, wie zullen het idee juist torpederen? Niet voor niets is er een documentaire gemaakt met de titel “Who Killed The Electric Car?” Er zijn vele belangen en machtsfactoren in het spel die de ontwikkeling kunnen afremmen of juist versnellen. echter, de opeenstapeling van factoren die elektrische mobili- Op de Schoner Vervoer-tour in Amsterdam toonde een wijde range aan bijzondere voertuigen dat er steeds meer elektrische voertuigen op de markt komen. Pagina 38

Pagina 40

Interactieve digi boek, deze publicatie of rapport is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar maken van online spaarprogramma.

301 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication