Een mooi demonstratieproject om de voor- en nadelen te bepalen, is het gebruik van een redox flow-accu waarmee een tuinder, met duurzame elektriciteitsopwekking en -opslag, kan voorzien in zijn eigen elektriciteit voor zijn belichte teelt of een systeem waarmee een melkveehouder zijn stal en melkmachine kan voorzien van elektriciteit. Voorbeeldproject 1: Demonstratie redox flow bij tomatenteler met gesloten kas In het geval van een tomatenteler met een semi-gesloten kas (2 ha) met led-assimilatiebelichting (met een rendement van 50% voor de lamp en 44,4% voor het complete belichtingssysteem, zoals de verwachting is voor led-verlichting in 2020) is de vermogensbehoefte ~3365 MWh/jaar [2]. Dit komt neer op een redox flow-accu van ~10 MWh per dag om in eigen gebruik te voorzien. Als de tuinder niet over een duurzame opwekker beschikt, kan het systeem qua economische performance ook worden toegepast op basis van het goedkoop inkopen van elektriciteit gedurende de nacht en het inzetten van de opgeslagen elektriciteit wanneer de elektriciteitsprijs hoog is. Voorbeeldproject 2: Demonstratie redox flow bij melkveehouder met 250 koeien In het geval van een gemiddelde melkveehouder met 250 koeien verbruikt deze 1152 GJ elektriciteit per jaar [1]. Dit komt neer op 320 MWh per jaar en ~900 Wh per dag. Om zelfvoorzienend te zijn en vraag en aanbod van duurzame elektriciteit op elkaar af te stemmen, kan de boer hiervoor een redox flow-accu inzetten in combinatie met zonnepanelen op het dak of een biogasinstallatie. Fall back-opties om toch een compleet systeem te beproeven Mochten de prijzen voor redox flow-systemen nog niet dusdanig gedaald zijn dat een demonstratieproject op basis hiervan mogelijk is, kan – om het voordeel van vraag en aanbod op elkaar af te stemmen – worden getest met andere kleinschalige opslagsystemen als lood-zwavel- of Liion-batterijen. Als het tanksysteem nog niet voldoende is ontwikkeld, kunnen voertuigen worden omgebouwd naar een elektrolytsysteem, waarbij het opladen via een stekker in het stopcontact plaatsvindt, zoals nu het geval is met de golfkarretjes van VRB. Zo is een stapsgewijze introductie mogelijk van redox flow en/of elektriciteitsopslag gekoppeld aan duurzame elektriciteitsopwekking. Voor een eerste demonstratieproject is het dus als fall back-optie mogelijk om een batterijsysteem in te zetten dat commercieel op de markt verkrijgbaar is. 29 4.3 2015: Professioneel regionaal transport Onder “professioneel regionaal transport” wordt onder andere bedoeld de agrarische en gemeentelijke fleets aan voertuigen. Pagina 36

Pagina 38

Scoor meer met een online winkel in uw publicaties. Velen gingen u voor en publiceerden gidsen online.

301 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication