10 Deze maatregelen zorgen voor een aanzienlijke productie van duurzame elektriciteit in de agrarische sector, veel meer dan de bedrijven allemaal zelf kunnen gebruiken, omdat zo’n 70% van het land nog steeds een agrarische bestemming heeft. Het overschot aan elektriciteit slaat de boer op in speciale accu’s (redox flow-systeem) en verkoopt hij als brandstof voor auto’s en vrachtwagens. 2.2 Elektriciteitsopslag in een redox flow-accu Een redox flow-accu is een nieuw soort accu, die bestaat uit twee tanks en een “omzetter”. In de ene tank zit een elektrolyt, bijvoorbeeld V3+ en in de andere tank zit een tweede elektrolyt, bijvoorbeeld V4+. Op het moment dat er een overschot aan duurzame energie op het bedrijf is, laadt de omzetter het elektrolyt op (waarbij V3+ wordt omgezet in V2+ en V4+ wordt omgezet in V5+). Zodra het systeem volledig geladen is, bevatten de tanks dus V2+ en V5+ – dit wordt “geladen elektrolyt” genoemd. Elektrische voertuigen die met een kleine versie van een redox flow-accu zijn uitgerust, kunnen dit opgeladen elektrolyt tanken. In de auto zitten twee kleine tanks waarin de twee geladen elektrolyten worden gepompt. Dit geladen elektrolyt kan in de redox flow-accu worden ontladen, waarbij de elektriciteit beschikbaar komt voor de elektromotor. Hierdoor is de elektrolyt de brandstof voor het voertuig. Voordat de elektrolyt volledig ontladen is, moet de automobilist weer geladen elektrolyt tanken en de ontladen elektrolyt inleveren bij de boer, waarna de auto weer verder kan rijden. 2.2.1 Principe van een redox flow-batterij In een redox flow-batterij wordt de batterij geladen en ontladen door een reversibele chemische (redox)reactie tussen twee vloeibare elektrolyten in de batterij. Het unieke aan een redox flow-batterij is dat de elektrolyten niet in de batterij zelf zijn opgeslagen, maar dat deze opslag in vloeistofvorm plaatsvindt in afgescheiden opslagtanks. Zodra de batterij stroom afgeeft, worden de elektrolyten door de elektrochemische cel van de batterij gepompt, waar de chemische redoxreactie plaatsvindt om de benodigde stroom op te wekken. Omdat de opslag van de elektrolyten buiten de reactor plaatsvindt, zijn de specificaties van de batterij heel flexibel – het vermogen en de capaciteit van het systeem kunnen onafhankelijk van elkaar worden bepaald, terwijl dit bij een conventionele batterij gekoppeld is. Het is voor een redox flowaccu eenvoudig om de hoeveelheid elektrolyt te vergroten d.m.v. grotere opslagtanks of bijvoorbeeld vervanging van de elektrolyten. Het ontwerp van de elektrochemische cel bepaalt het vermogen van de batterij, dit is dus onafhankelijk van de hoeveelheid elektrolyt die wordt gebruikt. Figuur 4 geeft de werking van een redox flow-accu schematisch weer. Pagina 17

Pagina 19

Voor flyers, online handleidingen en flyers zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw PDF-en.

301 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication