2. Techniek 9 2.1 Duurzame elektriciteit Deze eeuw moet de wereld een stuk duurzamer worden. In verschillende sectoren werkt men aan duurzame oplossingen, zoals energiebesparing en de productie van duurzame energie. In 2025 zal dit voor een groot deel al werkelijkheid zijn. Windmolens worden zowel in grote windparken op zee als kleinschalig toegepast, bijvoorbeeld op gebouwen of bij boerderijen. Zonnepanelen zijn een stuk goedkoper dan in 2007 en daardoor economisch rendabel, zodat bedrijven en particulieren op veel plekken decentraal duurzame elektriciteit produceren en er zelfs lokale overschotten optreden. Biomassacentrales leveren lokaal warmte, en in veel gevallen ook elektriciteit. En op enkele plaatsen wekt (stromend) water elektriciteit op, bijvoorbeeld door stroming bij sluizen of het potentiaalverschil tussen zoet en zout water bij de Afsluitdijk. Ook melkveehouderijen en glastuinbouwbedrijven zijn deze weg ingeslagen. Elke melkveehouderij heeft in 2025 de daken van de stallen vol liggen met zonnecellen. Er staan vaak enkele windmolens, en bovendien gebruikt de veehouder de biomassa voor elektriciteitsproductie. Ook bij glastuinbouwbedrijven zien we dergelijke ontwikkelingen. Door nieuwe ontwikkelingen is het mogelijk om bij deze bedrijven goedkope spectraal-selectieve zonnecellen toe te passen. Deze laten alleen dat licht door dat nodig is voor de plant, en zetten de rest om in zonnestroom. Nevenvoordeel is dat de gesloten kassen in de zomer minder snel oververhit raken. Vergisters maken daarnaast biogas uit de reststromen van de kas, maar ook uit de mest van nabijgelegen veehouderijen en het gft van de nabije steden en dorpen. Pagina 16

Pagina 18

Heeft u een pdf, z-mags of eonderwijscatalogussen? Gebruik Online Touch: onderzoeksrapport naar een digitale publicatie converteren.

301 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication