Bijlage 2: Belangrijkste bevindingen uit gesprekken met marktpartijen 25 Algemeen standpunt ten aanzien van Bioport Nederland: Men staat positief tegenover de ambities en concept Bioport Nederland als beschreven in het businessplan. Slechts één partij heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een dergelijk platform. Randvoorwaarden voor Bioport Nederland zijn wel dat het geen praatclub wordt (‘die zijn er al genoeg in Nederland), maar dat opzet en inrichting toegespitst zijn op realisatie, opzetten van proefprojecten, zaken in beweging zetten en partijen bij elkaar brengen; met andere woorden zoals verwoord werd door meerdere partijen: nadruk op DOEN. Onderwerpen en zaken die door partijen in gesprekken naar voren gebracht zijn: • iomassa is een markt in ontwikkeling met een sterk groeipotentieel. B De markt wordt op dit moment gevormd door grote en kleine spelers. Een belangrijk onderwerp is hoe deze grote spelers (vaak multinationals) en kleinere (vaak locale) spelers met elkaar gaan samenwerken en de markt ontwikkelen. De grote spelers hebben duidelijk behoefte een zekerheid van levering en kwaliteit, terwijl de kleinere spelers duidelijk aangeven bezorgd te zijn voor dominantie van de grote spelers. Naast dominantie in de markt van de grote spelers is men ook bevreesd voor defensieve maatregelen van multi-nationals om gevestigde belangen in de traditionele energie markten te verdedigen. • erkenning van mogelijkheden/toepassingen Biomassa brengt verschilV lende ketens en sectoren bij elkaar die tot op heden geen directe relatie met elkaar hadden. Clustering van ketens vraagt extra aandacht en expertise om beter zicht te krijgen op de elkaars ketens en te leren hoe het meest effectief verbindingen tussen de ketens opgezet kunnen worden. Pagina 32

Pagina 34

Scoor meer met een web winkel in uw edities. Velen gingen u voor en publiceerden rapporten online.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication