16 • at er binnen de haven gebeurt en wat er buiten de haven kan geW beuren aan ondersteunende activiteiten (bijvoorbeeld teelt); • e ontwikkelingen in Rotterdam versus de ontwikkelingen in anD dere havens, en de mogelijke samenwerkingen tussen de Nederlandse en Vlaamse havens ter versterking van het te vormen cluster; • Centraal versus decentraal voor wat betreft de opwekking en toepas sing van energie; • Concurrentie binnen Bioport Nederland. Zoals aangegeven behoort het verder ontwikkelen en invullen van deze spelregels tot de kern van Bioport Nederland en vraagt dit afstemming en overleg om tot een afgewogen kader te komen. De spelregels zullen daarom verder uitgewerkt worden in de volgende fase van de ontwikkeling van het Bioport Nederland Platform. 2.7 Mogelijke lijst van partners De volgende bedrijven zouden mogelijke tweederingpartners kunnen zijn in Bioport Nederland. Deze bedrijven kunnen bij opstart van Bioport Nederland op basis van het businessplan gevraagd worden in te stappen. Uiteraard staat het platform na oprichting open voor nieuwe toetreders. Tabel 2.2 Mogelijke ledenlijst Sector Chemie Drijfveer b+e Bedrijf DSM Shell Argos Oil Agro/food b+d b b+ b+ b+ Cosun Unilever Ten Kate Vetten Meneba Cargill & ADM indien beleidsmakers van bedrijven in Bioport betrokken kunnen worden Loders CHV Nutreco Rabobank SHV Technologieleveranciers Biobrandstofproducenten d b+ b+ e b+ bLogistiek b+ b,d b Aker Kvaerner Siemens Abengoa Lyondell Methanor/BMCN Argos Shell Havenbedrijf Rotterdam HES Beheer Groningen Seaports Vopak Haven Amsterdam b+ b+, d+ b+, d+ Financiers b+ Pagina 23

Pagina 25

Interactieve digi jaarverslag, deze brochure of studiegids is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal uitgeven van web onderwijs catalogussen.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication