2.5 Financiering Vanuit de kern wil Bioport Nederland financieel primair afhankelijk zijn van de leden of partners. Er wordt een basisbedrag voor het opstarten van Bioport Nederland gevraagd van de eersteringpartners, en vervolgens betalend lidmaatschap van zowel eerste ringpartners als tweederingpartners. Kijkend naar de huidige ambities, staf en activiteiten, zal de eerste begroting van Bioport Nederland een ordegrootte van € 400k bedragen. Ngo’s zouden, om toch betrokken te blijven in deze ontwikkeling, een ander type lidmaatschap kunnen krijgen, bijvoorbeeld associate lidmaatschap, puur en alleen om kennis in te brengen en signalen uit de markt op te pakken. Het Bioport Nederland-bestuur zal dan vervolgens uit eigen middelen, activiteiten en de eigen mensinzet betalen. Subsidie of andere overheidsbijdragen zijn mogelijk, mits deze passen binnen de doelstellingen van Bioport Nederland, en vinden alleen op projectbasis plaats. Demoprojecten zullen met name op consortiumbasis gefinancierd worden, waar mogelijk en zinvol aangevuld door subsidiegeld of garantiestellingen door de overheid. Activiteiten op het gebied van communicatie zullen vanuit lidmaatschapsgelden gefinancieerd worden, waarschijnlijk door het inzetten van een extern communicatiebureau. 15 2.5.1 Opstartfase Naar aanleiding van de meest recente bijeenkomst van initiatiefnemers ROM Rijnmond en InnovatieNetwerk, d.d. 1 maart 2007, is een startbedrag vastgesteld voor de eersteringpartners van € 50.000 per partner. 2.6 Verdere spelregels Op dit moment hebben alle partijen waarmee gesproken is, een eigen invulling van Bioport Nederland. De wensen en behoeften van individuele partijen kunnen (soms) haaks op elkaar staan. Toch is het voor een versnelde ontwikkeling en toepassing van biomassa in Nederland noodzakelijk dat binnen Bioport Nederland verschillende wegen en vormen van de toepassing van biomassa verkend kunnen worden. Daarom is het belangrijk om een aantal spelregels binnen Bioport Nederland te definiëren. Hierbij gaat het met name om: • Hoe grote bedrijven en kleine bedrijven met elkaar omgaan; • oe afstemming bereikt kan worden tussen verschillende BioportH projecten in heel Nederland (en mogelijk ook Vlaanderen); • elke rol en invloed precies worden toegekend aan de besturende W kern van Bioport; Pagina 22

Pagina 24

Scoor meer met een webwinkel in uw presentaties. Velen gingen u voor en publiceerden nieuwsbrieven online.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication