Voorwoord Eerdere studies van InnovatieNetwerk, SIGN en Courage hebben aangetoond dat de agrosector een belangrijke rol kan vervullen als leverancier van duurzame energie. Al deze vernieuwbare energie heeft het licht van de zon als oorsprong. De agrosector, die circa 70% van het grondoppervlak van Nederland beheert, is de grootste ontvanger van zonneenergie van ons land. Gewassen gebruiken slechts een miniem deel van deze energie: het overgrote deel van de lichtdeeltjes of fotonen die op de agrosector neerstralen, blijft nu nog onbenut. Door allerlei nieuwe technische mogelijkheden zal deze “fotonenoogst” in de toekomst echter flink toenemen. De fysisch meest rendabele manier om fotonen te oogsten, is de directe conversie van foton naar elektron, zoals bij het zonnepaneel. Naar verwachting zullen nieuwe generaties zonnecellen binnen tien jaar ook in economische zin rendabel zijn. Een belangrijke beperking in het benutten en tot waarde brengen van duurzame elektriciteit is dat we elektriciteit moeilijk kunnen opslaan. Traditionele batterijen en accu’s zijn beperkt qua capaciteit, kosten en gebruiksvriendelijkheid. Maar er dient zich een nieuwe mogelijkheid aan: de redox flow–batterij, een accu met verpompbare elektrolyten. Dit systeem kan op termijn een doorbraak genereren in de benutting en toepassingsmogelijkheden van duurzame elektriciteit. In dit essay leggen we uit hoe deze techniek werkt en wat zij op termijn kan betekenen voor de agrosector. De opslag van duurzame elektriciteit biedt het agrarisch bedrijf unieke kansen om in te spelen op de onbalans in het elektriciteitsnet. Agrarirs kunnen de stroom verkopen wanneer de vraag het grootst is, en daarmee de prijs het hoogst. Ook kunnen ze dankzij de opslag, de stroom beter benutten bij sterk fluctuerende behoeftes, zoals op een melkveebedrijf of bij een belichtende tuinder. Pagina 2

Pagina 4

Interactieve web magazine, deze mailing of boek is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online publiceren van digi flyers.

301 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication