6 lipsen is vandaag de goedkoopste en heeft voldoende in voorraad. Wilt u bij hem tanken? U klikt op “ja”. Na 20 kilometer piept de auto weer. U moet van de snelweg af en naar de parallelweg. U moet weer even zelf sturen. Bij de boer tankt u elektrolyt en het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. U rijdt weer naar de snelweg. Eenmaal op de snelweg neemt het automatische besturingssysteem het weer over en tot aan Maastricht schrijft u heerlijk rustig uw rapport. U arriveert stipt op tijd in Maastricht en geniet van het terrasje. Vanavond weer deze rit naar huis en dan zit de dag erop. Is dit een onwerkelijke droom, of kan dit in 2025 echt? Dit essay beschrijft wat er nodig is voor het rijden in een elektrische auto en het tanken van elektrolyt, hoe de techniek werkt, en wat er moet gebeuren tussen nu en 2025 om deze droom werkelijkheid te laten worden. 1.1 Fotonenboer In 2025 wekt de land- en tuinbouw grote hoeveelheden duurzame energie op met behulp van wind, zon en biomassa. Een deel hiervan wordt gebruikt voor de eigen energiebehoefte, maar het overschot wordt opgeslagen in een redox flow-systeem. Het geladen elektrolyt wordt verkocht als brandstof voor elektrische auto’s. Bezitters van elektrische voertuigen kunnen door heel het land bij de boer elektrolyt tanken en rijden daarmee milieuvriendelijk: zonder CO2-, NOx- of fijn stof-uitstoot, bijzonder stil en onder terugwinning van remenergie. Het ontladen elektrolyt leveren ze weer in bij de boer onder gelijktijdige vulling van de tank met geladen elektrolyt. De Fotonenboer laadt het elektrolyt weer op met behulp van duurzame energie en kan het daarna opnieuw verkopen. Energie uit biomassa ontstaat uit fotonen, die in de plant zijn omgezet in (hemi-)cellulose en suikers. Ook windenergie (wind is de stroming die ontstaat door het verschil tussen hogedrukgebieden en lagedrukgebieden) en zonne-energie vinden hun oorsprong in de zon, die fotonen (licht) straalt naar de aarde. Vandaar de naam Fotonenboer. In onderstaand schema symboliseert de grote ellips de positie van de Fotonenboer in de keten van energiebronnen tot energiegebruiker: Figuur 2: Positie van de Fotonenboer in de totale keten in 2025. Pagina 13

Pagina 15

Interactieve ecatalogus, deze verenigingsblad of reclamefolder is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een digitale publicatie omzetten van digi-lesmateriaal.

301 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication