35 Cluster VII (warmte uit D) Ongezuiverd syngas dat door vergassing van hout elders in Europa is gemaakt, kan worden ingezet i.p.v. aardgas in hoogwaardige warmtevragende industrie zoals hoogovens. Een zuiveringstap van syngas kan worden bespaard omdat rookgassen uit de hoogovens zelf ook al moeten worden gereinigd. Ruw syngas › hoogovens/t.b.v. warmte › chemie Recycling: • Mineralen: kleinschalige voorbewerking of via grootschalige minera lenopwaardering. • Elektriciteit, transportbrandstoffen: n.v.t. • Chemie, fermentatie bulkchemicaliën, etheen uit ethanol: inzamelen en verbranden i.p.v. fossiel (= 2e besparing). • Warmte: cascadering middels warmte-integratie. • Diervoeder: benutting mestenergie en mineralen (zie bij grondstof fen). Waarom zouden spelers geïnteresseerd kunnen zijn om actief mee te doen? a) Grondstoffen worden duur, schaars. b) Energie wordt duur. c) Specifieke sterktes. d) Diversificatiebehoefte. Pagina 42

Pagina 44

Heeft u een cursus, onlinekat of e-clubbladen? Gebruik Online Touch: artikel digitaal maken.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication