Toepassingen van tussenproducten A-L in Rotterdam Ten minste (tussen) producten A-L kunnen in Rotterdam worden overgeslagen, verwerkt en/of opgeslagen. Hieronder wordt een overzicht gegeven hoe deze A-L (tussen)producten hun weg vinden naar de consument, via herkenbare productgroepen: elektriciteit, warmte, transportbrandstoffen, diervoeder, chemie, fermentatie grondstoffen. Cluster I (transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte uit biomassatussenproducten A, B, C, D) 33 De hoeveelheid grondstoffen voor één FT-fabriek naar Rotterdam is fors: 5 - 10 Mton densified biomassa. Door aanvoer van (ongezuiverd) syngas via een pijpleiding uit Europese landen met veel hout kan de logistiek eenvoudiger worden. Ook kolen kunnen als (tijdelijke) grondstof dienen. In Rotterdam kan een heel grootschalige fabriek komen, maar is er geen groot voordeel t.o.v. bijvoorbeeld Eemshaven, dat lagere havengelden kent. Elektriciteit en warmte zijn er genoeg, alleen het evt. mengen van biodiesel zou in Rotterdam met de huidige infrastructuur gunstiger zijn. Waarschijnlijk kan FT diesel zonder veel problemen ook rond de Eemshaven op spec krijgen. Cluster II (elektriciteit en warmte uit A,B,C) Doorvoer van grondstoffen voor meestook en bijstook in energie centrales landinwaarts (Biogrondstoffen A, B, C) Rotterdam ligt heel centraal t.o.v. achterland. Andere havens kunnen ook een rol spelen. Kleinere WKK’s (50 MW) bieden meer mogelijkheden voor een betere benutting van energie omdat de warmte voor industriële processen kan dienen en/of verwarming van huizen - beter dan dat dit bij grote centrales (800 MW) mogelijk is. Cluster III (transportbrandstoffen uit C) HTU (hydrothermal Upgrading) is een technologie die in staat is om uit biomassa, welke nog (veel) water bevat, een transporteerbare biocrude te maken. T.b.v. transportbrandstoffen moet dit tussenproduct gedehydrogeneerd worden. Rotterdam is daarvoor een goede locatie gezien de aanwezigheid van waterstof en de nabijheid van dieselproductie. Biocrude is met minder vergaande procesvoering om te zetten Pagina 40

Pagina 42

Heeft u een catalogus, onlinekat of digi club bladen? Gebruik Online Touch: mailing digitaal bladerbaar maken.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication