30 Overzicht van 7 biomassaketens en plaats van handeling (E=Elders; R=Rotterdam) Biomassa Teelt/ oogst E Voorbewerking Transport/ opslag nr exporthaven E a+b Transport/ opslag Rotterdam R Raffinage Verwerking tot (tussen)product R a. lektriciteit, e Fisher Tropsch biodiesel productie b. R Toepassing Recycling Lignocelulose l Ea. Pyrolyse, HTU, torrefactie Eb. Ethanolproductie - R a. lektriciteit, E Warmte, Biodiesel b. Bio-ethanol R E Oliegewassen E - E R Suiker/zetmeel E E. Raffinage en omzetting tot ethanol, eiwit, mineralen retour - E ethanol R R a. PPO b. Eiwit c. ignocel L lulose d. Mineralen - R Bio-ethanol hydrous ethanol R a. ñ b. minozuurA scheiding c. e generatie 2 ethanol d. ineralen M upgrading R R a. Bio-ethanol b. Diervoeding/ chemie c. Bio-ethanol d. Kunstmest Zaden E E R R a. Ethanol b. Eiwit c. ignocelL lulose d. Mineralen Blad E E. Raffinage en omzetting tot ethanol, eiwit, mineralen retour E. raffinage en omzetting tot ethanol, vetten, eiwit, mineralen retour E ethanol R - R Bio-ethanol Hydrous ethanol R a. Bio-ethanol b. Humane toepassing c. Biodiesel d. Hydrousethanol R Biodiesel, bio-ethanol, chemie, kunstmest Algen E E a. Ethanol b. Vetten c. TUH biocrude R - R a. ñ b. ñ c. iodieselB productie uit Biocrude R a b. Transport& brandstoffen productie c. Kunstmest d. Aminozuren Mest E E. raffinage in eiwit, ureum, mineralen lignocelluton E a. Ethanol b. Biocrude c. Kunstmest d. Eiwit R Pagina 37

Pagina 39

Voor boeken, online edities en folders zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw edities.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication