Voorwoord We staan aan de vooravond van de omschakeling van het fossiele tijdperk naar een tijdperk van niet-fossiele energie en grondstoffen. Een groot deel van die biomassa moet worden geïmporteerd uit andere continenten, uiteraard onder de voorwaarde dat deze duurzaam is geproduceerd. Dit biedt kansen voor Nederland als mainport voor duurzame biomassa die hier aangevoerd, verwerkt, verbruikt en ook doorgevoerd wordt. Dit was de kern van het InnovatieNetwerk-rapport “Bioport: Nederland als mainport voor biomassa”, dat we begin dit jaar aan de havens van Rotterdam, Terneuzen en Groningen hebben aangeboden. Een van de conclusies van het rapport was dat een actieve rol van de havens als regisseurs van deze ontwikkeling noodzakelijk is. Rotterdam heeft hierin het voortouw genomen. Het onderhavige Businessplan Bioport Nederland is hiervan het voortvloeisel. Dit businessplan is een uitwerking van het Bioport-concept: een internationale broedplaats van nieuwe kennis en vooral nieuwe ondernemingen, die innovatieve producten en diensten ontwikkelen in combinatie met grootschalige biomassaverwerking. Het meervoudig gebruik van biogrondstoffen zal de aantrekkingskracht van Rotterdam en de andere havens in Nederland versterken. Voorbeelden hiervan worden in dit rapport uitgewerkt. Als belangrijk instrument voor deze ontwikkeling wordt de vorming van een Bioport Platform bepleit. Geen denktank of praatclub, maar een krachtig, onafhankelijk platform met als taak om bedrijven vanuit verschillende sectoren te koppelen, demonstratieprojecten op te zetten, investeringen te stimuleren, naar politiek en burgers te communiceren en kennis te ontwikkelen. Uit interviews met relevante bedrijven, banken en ngo’s blijkt dat er behoefte is aan een dergelijk platform voor het versnellen van de ontwikkeling van Nederland als Bioport. Pagina 2

Pagina 4

Voor gidsen, online lesmateriaal en brochures zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw spaarprogramma.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication