1. Inleiding 5 Biomassa wordt in de hedendaagse energiediscussie wereldwijd gezien als een duurzaam alternatief voor fossiele grondstoffen. Door de introductie van een nieuwe energiedrager staat de gevestigde industrie aan het begin van radicale wijzigingen. Kennisontwikkeling, kennisuitwisseling, nieuwe samenwerkingen en daarbij behorende communicatie tussen industrie, markt, maatschappij en overheid zijn noodzakelijk om deze introductie in goede banen te leiden en processen te optimaliseren. Een platformorganisatie Bioport Nederland zou de introductie van biomassa in de gevestigde industrie moeten versnellen door partijen vanuit de diverse sectoren bij elkaar te brengen binnen het speelveld van de huidige havens van Nederland. Zo kunnen deze ontwikkeling en uitwisseling van kennis tot stand komen. De ontwikkelingen van lokale activiteiten en initiatieven op het gebied van biomassa zijn zeer toe te juichen, vooral omdat zo binnen Nederland op diverse locaties verschillende Bioport-varianten ontstaan; iedere haven inspelend op de lokale mogelijkheden, sterkten en verbindingen met het achterland. echter, het is belangrijk om op nationaal niveau ook gericht samen te werken zodat de onderscheiden initiatieven elkaar kunnen versterken, van elkaar kunnen leren, gezamenlijk kunnen werken aan communicatie, samen lobbyen naar de overheid, barrières wegwerken en de markt ontwikkelen. Alleen zo kan een mainportpositie van Nederland bewerkstelligd worden op het gebied van biomassa: Bioport Nederland. Gegeven de snelheid van de ontwikkelingen in Nederland zelf, maar ook in bijvoorbeeld België, is het gewenst om te komen tot oprichting van het Bioport Nederland Platform en ervoor te zorgen dat het platform snel aan de slag kan om de gewenste plaats en positie in te kunnen nemen. Hierin sluiten de havens van Nederland (Rotterdam, Terneuzen, Amsterdam, Groningen Seaports en Harlingen) de handen ineen. Pagina 12

Pagina 14

Scoor meer met een web winkel in uw uitgaves. Velen gingen u voor en publiceerden gidsen online.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication