40 Koeientuin Het concept De Koeientuin is een uitvloeisel van het project ‘Cowfortable’ en is gebaseerd op de daar geschetste probleemstelling. Het betreft een nieuw integraal ontwerpprincipe voor het huisvesten van melkvee, waarbij de biologische behoeften van de koe en de maatschappelijke waardering de belangrijkste vertrekpunten zijn. Die zijn vertaald naar zes ontwerpprincipes: 1. Buiten = binnen; een zo natuurlijk mogelijke koeienverblijf, compleet met beplanting 2. Meer ruimte, comfort en bewegingsvrijheid voor de koe 3. In harmonie met de landschappelijke omgeving 4. Fraai kijkspel voor burgers; open en toegankelijk 5. Concurrerende kostprijs 6. Minimale ammoniakemissie Deze ontwerpprincipes moeten eraan bijdragen dat de zich ontwikkelende melkveehouderij niet van de samenleving af beweegt, maar juist ernaartoe. Van publieke vervreemding naar publieke attractie. Stand van zaken In 2009 is door een ontwerpteam bestaande uit een architect, een hovenier, een stallenbouwer, een melkveehouder en Courage een visueel ontwerp gemaakt van De Koeientuin. Samen met een melkveehouder in Drenthe is op basis hiervan de eerste experimentele Koeientuin ingericht. Die is aan het publiek getoond tijdens een bijeenkomst op 12 juni waar tevens het rapport, de 3D-animatie en een poster zijn gepresenteerd. Voor de doorontwikkeling van de kunststofvloer en de bijbehorende uitmestrobot is een subsidieaanvraag gehonoreerd door de Provincie Gelderland. Op een melkveebedrijf in Beltrum is in 2009 een eerste proefstuk aangelegd waarop koeien lopen en waarop het prototype van de uitmestrobot wordt getest. In 2010 zijn diverse vloervarianten vergeleken en door Wageningen UR Livestock Research in een evaluatie beschreven. In juli 2010 kreeg de Koeientuin een SBIR-opdracht voor een haalbaarheidsstudie van het ministerie van EL&I. Die studie is in november 2010 opgeleverd en heeft geresulteerd in een offerteverzoek van EL&I voor een vervolgopdracht. In 2010 is het consortium uitgebreid met het Duitse bedrijf Betebe die zich gaat richten op het doorontwikkelen, de engineering en automatisering van de mestrobot. Rond het concept is een denktank van 4 melkveehouders geformeerd die allen zeer geïnteresseerd zijn in het realiseren van een koeientuin op het eigen bedrijf. Activiteiten 2011 Het is de ambitie om in 2011 een pilot te realiseren op het bedrijf van de Fam. Bomers in Groenlo (zie ook het project ‘co-creatie’). Het gaat dan om een proefstal voor 65 melkkoeien die later uitgebreid kan worden tot ca. 260 melkkoeien. Betebe zal dan een eerste prototype van de ontworpen uitmestrobot bouwen. Hiervoor is het verkrijgen van de tweede SBIR-bijdrage cruciaal. Tegelijkertijd kan dan worden gewerkt aan het concretiseren van de plannen van de overige drie denktankboeren. Partners Courage, EL&I, Wageningen UR-ASG, melkveehouders, Betebe, provincie Gelderland. Pagina 48

Pagina 50

Interactieve online reisgids, deze vakblad of publicatie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar publiceren van e-vaktijdschriften.

442 Lees publicatie 136Home


You need flash player to view this online publication